Dziennikarz - Pisarz - Dokumentalista

07/03/2023

Karol Soberski z oficjalnym aktem powołania!

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Ciała Doradczego Stowarzyszenia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W skład tej grupy konsultacyjno-doradczej pełniącej rolę Ciała Doradczego dla organów Stowarzyszenia, wchodzą przedstawiciele 18 organizacji pozarządowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego. W gronie tym znalazł się także Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna. Podczas dzisiejszego posiedzenia oficjalnie wręczono akty powołania i odbyło się wprowadzenie dotyczące Strategii ZIT.

 

Ciało Doradcze składa się z przedstawicieli 18 partnerów społeczno-gospodarczych, reprezentujących w szczególności organizacja społeczne i gospodarcze. Wyłonieni oni zostali z zaproszonych 26 organizacji. W gronie tym znalazł się także Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” z Gniezna. Członkowie grupy konsultacyjno-doradczej czyli ciała doradczego zostali powołani na lata 2022 – 2027.
 

 

Grupę powołał Zarząd Stowarzyszenia ZIT w składzie: Tomasz Budasz (prezydent Gniezna), prezes Zarządu, Mariusz Mądrowski (członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego), wiceprezes oraz członkowie Zarządu: Tadeusz Szymanek (burmistrz Czerniejewa), Maria Suplicka (wójt gminy Gniezno) i Dariusz Jankowski (wiceburmistrz Trzemeszna).


- Chcąc włączyć w charakterze opiniodawczo-doradczym jak najszersze grono podmiotów mających wpływ na powstającą Strategię ZIT, a w tym partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pan Tomasz Budasz wystosował zaproszenia do organizacji zgłoszonych przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, działających na terenie Partnerstwa obejmujące obszary tematyczne wyszczególnione powyżej o wyłonienie jednego przedstawiciela do prac nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT – czytamy na stronie internetowej Stowarzyszenia ZIT.


Pierwsze posiedzenie

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie odbyło się pierwsze posiedzenie Ciała Doradczego Stowarzyszenia ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Przybyłych członków Ciała Doradczego powitał prezydent Gniezna Tomasz Budasz, prezes Zarządu Stowarzyszenia ZIT i Juliusz Trojanowski, dyrektor Biura Stowarzyszenia ZIT Gniezno.


Prezydent Budasz poinformował m.in. że w ramach inwestycji jest do podziału 68 mln złotych (wraz z wkładem własnym będzie to w sumie blisko 100 mln zł) za które zostaną zrealizowane różnego rodzaju zadania na terenie powiatu gnieźnieńskiego m.in. ścieżki rowerowe, e-usługi, kultura, itp. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.
 

Po słowach wprowadzenia w zasady działania Ciała Doradczego, ekspert ze Związku Miast Polskich wprowadził obecnych w sali w Strategię ZIT Gniezno w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego (CWD Plus) realizowanego w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Po prezentacji był czas na dyskusję, pytania i wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.


Na koniec posiedzenia, prezydent T. Budasz wręczył akty powołania do Ciała Doradczego Stowarzyszenia ZIT oraz gadżety promujące rok 2025 roku, kiedy to świętować będziemy wyjątkowe rocznice – tysiąclecie koronacji (w Gnieźnie!) dwóch pierwszych królów Polski – Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Posiedzenie zakończyło się wspólnym zdjęciem uczestników posiedzenia. Kolejne posiedzenie odbędzie się w czerwcu tego roku.
 

Przypomnijmy, że oprócz przedstawiciela Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”, w grupie są przedstawiciele takich organizacji jak: Towarzystwo Miłośników Gniezna, Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości z Gniezna, Wielkopolska Izba Gospodarcza z Gniezna, Stowarzyszenie „Ośla Ławka” z Gniezna, Miejski Klub Sportowy „Mieszko” Gniezno, Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna, Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej „Siedlisko” z Lubochni (gmina Gniezno), Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” z Gniezna, Polski Związek Niewidomych koło Gniezno, Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu koło Gniezno, Polski Klub Ekologiczny Okręg Wielkopolski koło w Gnieźnie, Wielkopolska Izba Rolnicza Rada Powiatowa w Gnieźnie, Koło Gospodyń Wiejskich „Gorzuchowianki” z Gorzuchowa (gmina Kłecko), Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów” z Łubowa, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, oddział gnieźnieński, Klub Turystyki Rowerowej GENESIS z Gniezna oraz Klub Sportowy Gniezno Fast Bike Team.

 

Fotorelacja ze spotkanie do obejrzenia tutaj

 

(źródło: Pojezierze24.pl)

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave. Projekt i wykonanie Media Lokalne 2022