Dziennikarz - Pisarz - Dokumentalista

29/04/2023

Moje książki trafiły dzisiaj do Londynu!

Grupa mieszkańców gminy Gniezno (i okolic) pojechała na weekend majowy do Londynu, stolicy Wielkiej Brytanii! W tę podróż udały się także moje książki: „Zagadkowy Kolekcjoner” oraz „Złoto Dziedzica”. Książki oczywiście z moimi dedykacjami dla Czytelników Biblioteki POSK.

 

Dzisiaj moje książki, „Zagadkowy Kolekcjoner” oraz „Złoto Dziedzica”, Maria Suplicka, wójt gminy Gniezno i Lidia Pietrzak, dyrektor Gminnej Biblioteki Puiblicznej w Zdziechowie, przekazały do Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Odebrał je dr Marek Laskiewicz, prezes POSK.
 

Jest to najbardziej znana placówka polonijna za granicą. W minionym roku biblioteka w POSK-u obchodziła jubileusz 80-lecia działalności.  


Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny (w skrócie POSK) w Londynie w dzielnicy Hammersmith został założony przez społeczność polską w Wielkiej Brytanii z inicjatywy prof. Inż. Romana Ludwika Wajdy (1901-1974), który był również pierwszym przewodniczącym POSK-u. W 1964 roku, z jego inicjatywy, zaczęły odbywać się pierwsze publiczne spotkania na terenie Wielkiej Brytanii.

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny ma za cel promocję i udostępnianie polskiej kultury we wszystkich formach. Służy on całej polskiej społeczności, umożliwiając utrzymanie i rozwój tożsamości narodowej. POSK stara się osiągnąć ten cel przez sprawne zarządzanie, skuteczne użycie swoich funduszy oraz współpracę z innymi organizacjami.


Z kolei Biblioteka w POSK jest jedną z większych bibliotek polskich poza Polską i została założona w 1942 roku. Księgozbiór stanowią wydawnictwa emigracyjne i krajowe o profilu humanistycznym, polonika, conradiana, rękopisy, archiwa osób prywatnych oraz instytucji i organizacji emigracyjnych, czasopisma emigracyjne i krajowe, biuletyny i komunikaty organizacji emigracyjnych, wydawnictwa „drugiego obiegu”, mapy, nuty, fotografie, obrazy i rysunki. Biblioteka zbiera także dokumenty życia społecznego emigracji (zaproszenia, jednodniówki, programy imprez, katalogi wystaw, plakaty i inne).

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave. Projekt i wykonanie Media Lokalne 2022