Dziennikarz - Pisarz - Dokumentalista
07/02/2022

Muzeum Tajemnic - jedyne w swoim rodzaju!

Unikatowe eksponaty z niecodzienną historią! Artefakty pełne tajemnic! Spektakle audiowizualne! Sekrety, skarby i zagadki pogranicza Wielkopolski i Kujaw! Cotygodniowe spotkania z pisarzami, odkrywcami i podróżnikami! Koncerty, sympozja, festiwale, szkolenia, warsztaty! To wszystko i wiele innych atrakcji znajdzie się w placówce, jakiej jeszcze nie ma w Polsce – Muzeum Tajemnic! Otwarcie Muzeum zaplanowano na 2024 rok, a prowadzić je będzie Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”.


Do tego projektu dojrzewałem od kilku lat! Analizowałem, zastanawiałem się, przegadałem wiele godzin z moją żoną Aleksandrą… Aż wreszcie podjąłem decyzję! Od 1 lutego rozpocząłem realizację projektu, który potrwa przynajmniej 3 lata, projektu jakiego jeszcze nie ma w Polsce! Projektu, który pochłonie mnie w całości, ale który – głęboko w to wierzę – będzie projektem mojego życia! Brzmi patetycznie? Tak! Bo to jest dla mnie projekt wyjątkowy! 


Od wielu lat wymyślam i realizuje wiele wydarzeń (m.in. Piastowski Festiwal Wodny w 2012 i 2013 r., Gala „Człowiek Roku” portalu informacjelokalne.pl organizowana od 2010 do 2018 r., Festiwal Historyczny „Tajemnice Trzech Stuleci” w 2019 i 2021 r., „Historyczne Konfrontacje” w 2021 r., kilka akcji eksploratorskich), do tego piszę książki, organizuję od 2012 r. wycieczki, a także prowadzę od 2008 r. portale internetowe – obecnie portal Pojezierze24.pl. Te przedsięwzięcia wymagały wielu środków finansowych, wiele czasu i wielu wyrzeczeń… Ale wszystkie zrealizowałem tak, jak zaplanował. Zawsze bowiem staram się dokończyć to, co zacząłem. Mimo częstych przeciwności losu…


I dalej będzie robił te wszystkie projekty (książki, wycieczki, portal, itp.), ale w w innym wymiarze i z innym rozmachem. Od 1 lutego rozpoczął bowiem realizację projektu, który – jak sam przyznaje – będzie wyzwaniem jego życia!

Muzeum Tajemnic!
O jaki projekt chodzi? O Muzeum Tajemnic! Muzeum, jakiego nie ma jeszcze w Polsce! To będzie wyjątkowe Muzeum, stworzone z pasji i zamiłowania do historii, Muzeum o jakim zawsze marzyłem. Będzie to Muzeum w którym za każdym rogiem wyłaniać się będzie tajemnica i gdzie turystów będzie witał kustosz-gawędziarz. Muzeum Tajemnice gromadzić będzie pamiątki związane przede wszystkim z historią Wielkopolski i Kujaw wieku XVIII, XIX i XX, ale też wcześniejszych stuleci. Będą tam prezentowane również zabytki z innych regionów Polski. Na ekspozycje składać się będą m.in. dokumenty, meble, obrazy, fotografie, rzeźby, dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku, jak również elementy związane z zabytkami techniki. Muzeum gromadzić też będzie artefakty wydobyte z ziemi w naszym regionie związane z wszelkimi wojnami, które przetoczyły się przez Wielkopolskę i Kujawy. W placówce gromadzone będą także legendy i podania związane z naszym regionem, zarówno w w formie książek z okresu, jak i w formie zbierania tychże legend od najstarszych mieszkańców. Ale co najważniejsze, wszystkie eksponaty w tej placówce będą opowiadać o jakiejś tajemnicy! W muzeum każdy prezentowany przedmiot będzie miał swoją niepowtarzalną tajemnicę! Każdy będzie miał swój sekret, swoją zagadkę...
 

Muzeum będzie instytucją prywatną, ale działającą na szeroką skalę. Będzie miejscem życia kulturalnego, historycznego i turystycznego. Oprócz działalności stricte muzealnej, placówka będzie organizowała różnego rodzaju spotkania autorskie, wieczory literackie, koncerty, sympozja naukowe, konferencje, warsztaty, szkolenia czy też kongresy. W planach jest również powołanie biblioteki muzealnej, której księgozbiór – na dzisiaj – wynosi już ponad 5 tys. książek.
 

Gdzie siedziba Muzeum?
Siedziba Muzeum zostanie ogłoszona w najbliższych miesiącach, ponieważ obecnie trwają rozmowy w sprawie gnieźnieńskiej lokalizacji i przejęcia przez Fundację pomieszczeń pod Muzeum. Mam nadzieję, że lokalizacja okaże się idealna pod kątem wielu pomysłów, które chcemy przy Muzeum realizować.
 

Muzeum ma się składać – na dzisiaj – z czterech działów: Dział Historyczno-Archeologiczny obejmujący m.in. militaria, elementy umundurowania, medale, odznaczenia, numizmaty, widokówki, dokumenty, książki, starodruki; Dział Etnograficzny obejmujący m.in. przedmioty codziennego użytku, narzędzia, ubiór; Dział Historii Regionalnej obejmujący zbiory związane z powiatem gnieźnieńskim i pograniczem Wielkopolski i Kujaw oraz Dział Edukacyjny zajmujący się lekcjami muzealnymi i szeroko pojętą edukacją.


Poszukiwania, eksploracja
Przy Muzeum funkcjonować będzie także Instytut im. Mariana Habera na czele którego stanie naukowiec - wykładowca jednej z wiodących polskich uczelni. Instytut zajmować się będzie pozyskiwaniem zabytków do Muzeum, zarówno na terenie Polski, jak i w Europie. Muzeum będzie bardzo szeroko współpracowało ze środowiskiem poszukiwaczy skarbów w Polsce, dla których będzie przygotowany specjalny projekt.
 

Dzisiaj już wiadomo, że w Muzeum Tajemnic będą przynajmniej trzy stałe ekspozycje, w tym część zbiorów z kolekcji Mariana Habera. Będą też wystawy czasowe. Będziemy również współpracować z polskimi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz prywatnymi kolekcjonerami.

Co jest już gotowe?
Na dzisiaj powstał już regulamin Muzeum (przesłany do ministerstwa kultury), budowana jest strona internetowa oraz powstało logo placówki. Znany jest też patron Muzeum. Kompletowana jest również Rada Programowa Muzeum, w skład której wchodzą archeolodzy, historycy, antropolodzy, archiwiści, prawnicy ale także regionaliści i badacze lokalnej historii. Gremium to będzie doradzało w sprawach merytorycznych dyrektorowi Muzeum.
 

Rozpoczęły się także prace renowacyjne kilku zabytkowych eksponatów, które trafią do zbiorów Muzeum, znajdujących się obecnie u osób prywatnych. Eksponaty te zostaną nieodpłatnie przekazane do Muzeum. Podobnie jak kilka prywatnych kolekcji będących w posiadaniu mieszkańców Wielkopolski i Kujaw. Prowadzimy też rozmowy z potencjalnymi sponsorami, którzy chcieliby być mecenasami eksponatów, które będą prezentowane w muzeum, jak również będziemy prowadzić publiczne zbiórki na ratowanie wspomnianych unikatowych eksponatów

Już dzisiaj potencjalnych darczyńców – osoby prywatne i instytucje – chcące wesprzeć powstające Muzeum Tajemnic, prosimy o kontakt (e-mail: karol@soberski.pl) lub zachęcamy do przekazywania darowizn na konto Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”: Bank Spółdzielczy Gniezno, numer konta: 79 90650006 0000 0000 9960 0001 z dopiskiem „Darowizna na rzecz Fundacji - Muzeum”.
 

Otwarcie placówki zaplanowano na 2024 rok!
 


Współpraca
Pomysłodawcy Muzeum zapraszają do kontaktu wszystkie osoby chcące współpracować (a może także pracować) w przyszłym Muzeum.Do współpracy zachęcamy również osoby chcąc przekazać zabytkowe przedmioty (dokumenty, obrazy, rzeźby, itp.) na rzecz Muzeum, jak również osoby chcące w przyszłości wystawiać w Muzeum Tajemnic swoje kolekcje.

Kontakt: karol@soberski.pl

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave. Projekt i wykonanie Media Lokalne 2022