Dziennikarz - Pisarz - Dokumentalista

16/10/2023

O Centrum Wsparcia i Kongresie Organizacji Pozarządowych

Dzisiaj miałem wielką przyjemność wziąć udział w posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna w trakcie której przedstawiłem plany Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, której od czerwca tego roku jestem przewodniczącym. Przede wszystkim mówiłem o Powiatowym Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych oraz Kongresie Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.
 

Dzisiaj – na zaproszenie Stanisława Dolacińskiego, przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna – wziąłem udział w posiedzeniu tejże Rady, które odbyło się w siedzibie Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Amazonek.
 

Można powiedzieć, że byłem gościem specjalnym tegoż posiedzenia. Na początku S. Dolaciński przedstawił moją osobę, jako prezesa Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” i nowo wybranego – w czerwcu tego roku na 3-letnią kadencję - przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Spotkanie było okazją do przybliżenia planów i najbliższych przedsięwzięć Powiatowej Rady oraz nawiązania bliższej współpracy z gnieźnieńską Radą. Przede wszystkim przedstawiłem plany Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym szczególnie zwróciłem uwagę na kwestię Powiatowego Centrum Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych oraz poruszyłem temat zorganizowania Kongresu Organizacji Pozarządowych z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

 


Oprócz mojego wystąpienia, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna, po dyskusji i przestawionych wnioskach pozytywnie zaopiniowano Roczny Program Współpracy Miasta Gniezna z Organizacjami Pozarządowymi, który przedstawiła Sylwia Jabłońska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave. Projekt i wykonanie Media Lokalne 2022