Dziennikarz - Pisarz - Dokumentalista

22/05/2023

Zostałem powołany do Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wybrał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji! Wybór członków Rady nastąpił wśród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W gronie członków Rady znalazł się Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.
 

W minionym tygodniu Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wybrał Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji! Wybór członków Rady nastąpił wśród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. W gronie członków Rady znalazł się Karol Soberski, prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć”.
 

Karol Soberski, dziennikarz, eksplorator i niezależny badacz lokalnej historii. Prezes Fundacji Historycznej „Przywracamy Pamięć” (www.fundacjahistoryczna.pl), redaktor naczelny portalu Pojezierze24.pl. Pomysłodawca i główny organizator Festiwalu Historycznego „Tajemnice Trzech Stuleci” – jednego z największych festiwalu w Polsce (odbyły się trzy edycje: w 2019,  2021 i 2022 r.). Autor przewodników turystycznych oraz książek o skarbach i tajemnicach pogranicza Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Od 2012 r. w ramach cyklu „Wędrówki z historią” oprowadza turystów po pałacach i dworach powiatu gnieźnieńskiego i żnińskiego oraz po najciekawszych historycznie miejscach (świątynie, miasteczka, wsie, itp) w tym regionie.


W skład Rady weszli: Mirosława Lewicka, Jacek Kowalski (jako przedstawiciele Rady Powiatu Gnieźnieńskiego), Danuta Winiarska, Daria Benke (jako przedstawiciele Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego) i przedstawiciele organizacji pozarządowych: Stanisław Dolaciński, Dariusz Śmiałowski, Karol Soberski, Maria Brykczyńska, Eleonora Mądra, Kamilla Wesołowska-Czajka, Marlena Olejniczak i Urszula Łomnicka


Cieszy mnie, że moja wieloletnia działalność w organizacji pozarządowej, jaką jest Fundacja Historyczna „Przywracamy Pamięć”. Powołanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego otwiera przede mną nowe możliwości!
 

Rady działalności pożytku publicznego to zespoły o charakterze konsultacyjnym i doradczym składające się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji. Zasady działania rad reguluje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 

Do podstawowych zadań Rady należy:

  • opiniowanie projektów strategii powiatu,

  • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych,

  • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi,

  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe.

Ta strona została stworzona w kreatorze WebWave. Projekt i wykonanie Media Lokalne 2022